Tumblelog by Soup.io
 • beatlanna
 • lexi
 • wpoprzekstajemozg
 • kretwbasenie
 • sunset-driver
 • LaLaLaLaLig
 • Kamiilka
 • rudyblond
 • chicaloca
 • locapingwin
 • sentimentality
 • beinthe
 • despondency
 • toc
 • littleliar
 • jahaalex
 • meadow
 • antoszq
 • nevertimeless
 • basik
 • miligore993
 • ZombieGirl
 • mrrru
 • chinaski
 • Lamb
 • enceha
 • jaworowicz
 • tajosima
 • keepmeup
 • coldworld
 • mouw
 • lalaland
 • burned
 • tomasens
 • mrbrightside91
 • jnna
 • hiddentolabel
 • perfectguy
 • cool-story-bro
 • cleo1616
 • borsuczysz
 • nibyniic
 • samanthamadison
 • pressincase
 • rightnow
 • jestemaga
 • spzkaz
 • Fuckie
 • lafresa
 • Amarelo
 • tress
 • emergency
 • lucern
 • DontKillMe
 • nirvitii
 • mewantcookie
 • noirceur
 • jstrbl
 • ofifek
 • zebrastojacanatylnychnogachwlesie
 • dirtyground
 • amarelopl
 • angelsdemon
 • tinkerbelljar
 • molloved
 • Complicated92
 • fevergirl
 • guyver
 • takeyourtime
 • tous
 • notforgetme
 • outline
 • lajoness09
 • cocomove
 • thedreadwolf
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

7481 af2e 500
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
7003 c5b5 500
1089 1538 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahindsight hindsight

June 16 2019

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viadoubleespresso doubleespresso
3093 7665 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasmaller smaller

June 15 2019

9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viasmaller smaller
5502 e5d8
Reposted fromkarahippie karahippie viakikkeer kikkeer
8339 d9f5
Reposted fromkarahippie karahippie viaswiatsiewali swiatsiewali
Wymyślam w głowie scenariusze od których robi mi się przykro. 

June 13 2019

4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viaslodziak slodziak
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaslodziak slodziak

June 12 2019

6848 3317 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
2518 b4af 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
9604 f41a
Reposted fromsosna sosna viasarkastyczna sarkastyczna
Reposted fromFlau Flau viaurban-cities urban-cities
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
0321 45c5 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
0350 5943 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple
8171 592b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnlyGreen OnlyGreen

June 07 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl